LC-Power

Materiaalit ja rakenteet korkean
hyötysuhteen energiantuotannossa

 

MATERIALS AND LIFE CYCLE SUPPORT FOR CLEAN HIGH PERFORMANCE POWER PLANTS

 

Tausta
Projekti kehittää uusia materiaalitekniikan ja elinikähallinnan ratkaisuja kehittyneille voimalaitoskonsepteille, joilla on nykyisiin verrattuna merkittävästi paremmat hyötysuhteet, ominaispäästöt ja käyttötalous. Hanke tukee samalla eurooppalaisia COST 536 ja COST 538-hankkeita, joilla on vastaavat yleistavoitteet. Hyödyntämistä varten hankkeessa toteutetaan suomalaisten käyttäjien ja toimittajien valitsemia demonstraatioita erityisesti kattila- ja kaasuturbiinisovelluksiin. Materiaalivaihtoehtoja tutkitaan korotettujen käyttöarvojen ja uusien konseptien SC-olosuhteissa, ja vaativiin kuormitus- ympäristöihin kehitetään innovatiivista koetekniikkaa (SC-paljelaitekehitys), hyödyntäen kansainvälistä Euratom- ja GenIV- yhteistyötä.

Yleistavoitteena on kehittää energiatuotannon teknologiaa, joka

 •  parantaa materiaaliteknistä ja elinikähallinnan osaamista
 •  tukea vähäpäästöisiä korkean hyötysuhteen voimalaitoskonsepteja
 •  kehittää näihin perustuvaa palveluliiketoimintaa

Erityisiä tavoitteita ovat

 • materiaalikehitys ylikriittisiin lämpövoimalaitoksiin
  (COST 536, GIF/SCLWR)
 • säästävän teknologian valmistustekninen kehitys; ja
 • kattiloiden ja kaasuturbiinien kehittyneen elinikähallinnan
  demonstrointi (COST 538)

Hankkeen partnerit

 • Fingrid
 • Fortum Nuclear Services  
 • Fortum Power and Heat
 • Foster Wheeler Energia  
 • Helsingin Energia
 • Lappeenrannan Lämpövoima
 • Lentotekniikkalaitos
 • Neste Oil
 • Patria Aviation
 • Polartest
 • Pohjolan Voima/Mussalon Kaukolämpö
 • Teollisuuden Voima
 • TKK
 • VTT
 • TEKES (rahoittaja)

Hankkeen aikataulu

Hanke käynnistyi 1.10.2005 ja päättyy 31.12. 2007.

 

Lisätietoja:
Erikoistutkija Pertti.Auerkari

Erikoistutkija Stefan Holmström,

VTT Materiaalit ja rakentaminen

PL 1000, 02044 VTT

Puh.   020 722 111

Faksi. 020 722 7002

 

LUOTTAMUKSELLINEN